Wel en wee april / mei

Aprilvis Dit jaar kwam onze aprilvis op 3 april in plaats van 1 april. We kregen een oproep om een zwangere mamapoes op te vangen, maar na een echo bleek […]

Wel en wee winter

Deze winter hebben we zeker niet stil gezetten. Ondanks dat het wel wat rustiger is op vlak van kittens hebben we ons zeker kunnen bezighouden met fundraisingacties. Zo hebben we […]

Wel en wee juni

Elk jaar is juni de maand dat de toestroom van kittens niet te stoppen lijkt. We hebben helaas te maken met al een eerste noodstop.