Wel en wee juni

Elk jaar is juni de maand dat de toestroom van kittens niet te stoppen lijkt. We hebben helaas te maken met al een eerste noodstop.